רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art
פסח - צלחות וקערות מצוירות ביד ומזוגגות | Passover - hand painted plates & bowls

 

חדש جديد new
תערוכות Exhibitions
אקס ליבריס Ex Libris
פסלים Sculptures
אקווארלים Water
ציורי שמן Oils
צלחות Plates
קערות Bowls
אנגוב Engobe
פסח Passover
פונטים fonts
גורל مصير Fate
רישומים Drawings
אנימציה Animation
עיצוב גרפי Graphic Design
חיבור נכון right connection
חרוזים מקומיים God forbead

اﻠﺻﻓﺣة اﻠﻌﺭﺒﯾة Arabic

Plates are  30cm, Bowls 33cm in diameter
 <<  The plagues  

Home, sweet home
Mail me: rafimunz@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

הביתה, הביתה Home, sweet home


Mail me: rafimunz@gmail.com
 

                                                                                                                                                                                                               

web metrics