רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art
צלחות שטוחות מצוירות ביד ומזוגגות | hand painted & glazed flat plates

 

Plates are  30cm in diameter
 <<  more plates  

Back to full menu

 Paradise

 Balance 

 Goat      

 Tomato 

 Beauty  

 Zoo         Scallion   Newyear  Ours      

 No need 

 Smart      

 
 

                                                                                                                                                                                                               

web metrics