רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art
ציורים על קערות | paintings on bowls

 

Bowls are 33, 37, and 50cm in diameter
 <<   more bowls  

Back to full menu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 

web metrics