רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art


תערוכה / מיצב ב"הידית" - 2007 | Exhibition / installation at Hayadit

  אחד באפריל 2007 April first
חגי האביב מתפרצים אלינו,
זמן טוב לבהייה בענייני חרות.
לא נסעתי לבהייה, אך הצגתי
בפרדס חנה מהגיגַי בגין החופש
והריהם ערוכים לפניכם
בברכת חגים שמחים
 كل عام ونحن بخيــــــــر
Happy holidays
أمامكم معرضي بموضوع الحُرِيَّة
The spring holidays
provide a good reason
to show you around my exhibition
dealing with some aspects
 of personal/global freedom

השם | השום | הזמן
בתערוכתו הקהל מתבקש לשנות את גורלו
כפי שהוצגה בתיאטרון הידית, פרדס חנה
رافي مينتس "الرجاء، حسنوا مصيركم"
كما عرض
في دَار التَّمْثِيل "هاياديت"، فردس حنا.
Rafi Műnz  
The All Mighty, garlic (for luck) and Time
"The public is requested to kindly change their luck"
The exhibition, as shown at Hayadit theatre Pardess Hanna, March 2007עבודות עכשוויות

מתאימות לכל עונה
פעמים עוקצניות משהו
ולרוב מלאות תקווה
כזיכרון לאופטימיות נאותה
והמציץ הנפגע יפוצה
(
דברי הימים)
Timely items
fit for any season
thorny, at times
but in general
full of hope,
in memory of the right optimism
and the offended shall be compensated
(History's truth)

אזור הכניסה ~ الدخول ~ The outsideכותל הבקשות ~ Wish-wall
At various "holy sites" people hang regular polythene shopping bags for luck
Here, the public is animated to hang theirs, with their wishes and dreams
בקשות מיוחדות תתקבלנה כל יום
עד שקיעת החמה
הקהל מתבקש
להשתמש אך ורק
בּשׂקיות נְקִיּוֹת

ולקשור אותן חזק
Special requests will be accepted daily
until sunset. The public is requested
to use clean bags only and to tie them tight.


מזל וחיים זוג נאה ~ Luck and life, an immortal couple
Rusty undulated tin plates symbolize poor neighborhoods, in serious need for luck


Careful, Green border
(The symbol of not crossing into the areas occupied by Israel)


המבואה ~ The foyer

בריכת הלווייתנים מקדמת בברכה את בואכם ~ The whale pond welcomes you to the show 


"תבורך נעלך" -  במספר תרבויות מעוטרות מראות בנקודות לבנות, נגד עין הרע -
בזו נוסף כיתוב ב"כאילו יידיש" האומר בשעה טובה ומוצלחת ומתבסס על משחק הלשון
בין המילה "שעה" הדומה בהגייתה באידיש למילה shoe - נעל, באנגלית.
Mirrors are decorated with white specks, in some cultures - against bad eye
Here the caption blesses the visitor's shoe, playing with the sound of
lucky hour in the Yiddish language, resembling the sound of lucky shoe


במעבר מהמבואה לפינה הדרום מערבית ~ الى زَاوِيَة الجنوب الغربي
From the foyer to the southwest corner


עולם שוקק ~ Southwest corner facing a Wonderful World
The background of the theatre wardrobe demonstrates the ambiguity of
colorful clothing that can also hint towards shallowness and poverty תכשיט אופטימי לצווארו של האמן ~ The artist wearing optimistic jewellery
התליון נושא את הכתובת  رُبَّمَا ننسى ونغفر؟ | אולי נשכח ונסלח קצת?
The amulet says: Let us forget and forgive a little


הקיר הדרומי ~ الخط الجنوبي ~ South wall

אל הקיר הדרומי ~ الى الخط الجنوبي ~ To the south wall


הקיר המזרחי ~ الخط الشرقي ~ East wall


הפינה הדרומית ~ زَاوِيَة الجنوب ~ South corner

מרכז ~ مركز ~ Center

צפון ~ شمال ~ North

אל הקיר המזרחי ~ الى الخط الشرقي ~ To the eastern wall


הקיר הצפוני ~ الخط الشمالي ~ The northern wall

אל הקיר הצפוני ~ الى الخط الشمالي ~ To the northern wall


הפינה הצפון מערבית ~ الزَاوِيَة الشمال الغربي ~ The northwest corner

אל הפינה הצפון מערבית ~ الزَاوِيَة الشمال الغربي ~ To the northwest corner


במרכז ~ في المركز ~ In the center


قُوَّة الشاكوش | האח פטיש | Fetish


 


אל הקיר הדרומי ~ الى الخط الجنوبي ~ To the south wall
אל הקיר המזרחי ~ الى الخط الشرقي ~ To the eastern wall
אל הקיר הצפוני ~ الى الخط الشمالي ~ To the northern wall

אל הפינה הצפון מערבית ~ الزَاوِيَة الشمال الغربي ~ Northwest corner
קרדיטים ~ Credits


הבא ~ Next

 

 

   

 

סרט כחול - נא לא לפתוח ליד מבוגרים מפאת הבושה
Blue movie - Do not open with adults around, for reasons of shame
אל מפת האתרTo site's map

 

If you cannot hold back: rafimunz@gmail.com :ולמי שלא יכול להתאפק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web metrics