רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art
עדיין 2007 still
, , , , , , , ,
| | | | | | | |
الحج وعيد الأضخى
חנוכה * Christmas
+ + + + + + + +


חג החגים סוחף אותנו השנה לשמחות
מהחמישה בדצמבר עד העשרים ושישה בו,
אז נא להתחיל לשמוח!
The holiday of the holidays drags us this year
to feasting from December 5 until the end of the year
so Happy Holidays everybody

חדש جديد new
תערוכות Exhibitions
אקס ליבריס Ex Libris
פסלים Sculptures
אקווארלים Water
ציורי שמן Oils
צלחות Plates
קערות Bowls
אנגוב Engobe
פסח Passover
פונטים fonts
גורל مصير Fate
רישומים Drawings
אנימציה Animation
עיצוב גרפי Graphic Design
חיבור נכון right connection
חרוזים מקומיים God forbead

اﻠﺻﻓﺣة اﻠﻌﺭﺒﯾة Arabic

הביתה, הביתה *  Home, sweet home

 

 

web metrics