רפי מינץ - מזון למחשבה Rafi Műnz - Food for Thought

התחברות למטפיזיקה הסינית ולטפוח אורח חיים משׂמח ושימושי
Connecting to Chinese Metaphysics and a practical Way of Life
מקרוביוטיקה מי שם לי מרק בתרמוס? אסטרולוגיה סינית
יין ויאנג
דיאגנוזת פנים  מה קורה בייעוץ פאנג שוואי
אבחון
יעוד-Destiny


 

Refael Ziv Műnz
Food for Thought
Feng
^Shui
Way of life, destiny & the
Art of placement


רפאל זיו מינץ - מזון למחשבה
אורח חיים, יֵעוּד ואמנות המיקום
 

 

Triagram 6 Triagram 7 Triagram 2 Triagram 9 Triagram 4 Triagram 1 Triagram 8 Triagram 3 5, the Center
קוסמולוגיה

 

את סיפורו של צב שגבו משורטט
ואיך שִרבּוטים אלו הפכו לטריגראמות (Trigrams)
מספרת אגדה סינית עתיקה. אין לי אמצעים לבדוק את אמיתותה
אך בינתיים ציירתי לי צב מִשֶׁלי,
כסמל לאמנות המיקום (Feng Shui).
אתם מוזמנים ללחוץ על כל אחת מהטריגראמות שבגוף הצב שלעיל
כדי לראות מה משמעותה; התייחסו גם לחלל המרכזי שעל גבו.
בנוסף לסמליות שיש בּשֵׂאתו של הצב את ביתו עִמו תמיד,
אפשר להתחבר גם לאיטיות שבה מתקדם
מי שחשוב לו שהדברים יצמחו בצורה אורגאנית,
ללא זירוז לידה, החשת גדילה, דישונים כימיים
ושאר רעות חולות המתיימרות לקחת את המלאכה מידי התהליכים הטבעיים הקורים מעצמם.

שמונה הטריגראמות מסמלות את שמונה האנרגיות (צ'י) הבסיסיות.
64 הצירופים האפשריים של זוגות טריגראמות (=הֶקסַגרָאמוֹת)
מסמלים בתרבות הסינית המסורתית
כל יֵשות, מצב או אישיות הקיימים ביקום, הגדרת הצירופים האלה ופרשנותם מרוכזים ב"ספר התמורות" (I Ching).


מבוא תמציתי להכרה ראשונית של מספר כיוונים אפשריים
בחיפושינו אחר שמחה והשבחה של חיינו, כתבתי בספר זה


 


(הא בהא תליא)
ראשי פרקים לשעורים בהבנת הנמצא
על פי פרשנותו של
רפאל זיו מינץ
את דברי מוריו ורבניו באשר הם


הוצאת מזון למחשבה
ת"ד 1058 גבעת עדה

rafimunz@gmail.com
www.rafim.com/cosmology.htm
 

 
 

 

תוכן העניינים של הספר מופיע בדף מזון למחשבה (לחצו נא)

 

ENGLISH

יעוד(destiny)
מזון למחשבה
פאנג שוואי
ייעוצים
קורסים מזון לנפש
חיבורים ערכיים

 

 8

כאשר הספרה שמונה "שוכבת"
היא מציינת את האינסוף.
סמל זה מציין גם את התנועה האינסופית
ואת המחזוריות בטבע ובכל שטחי החיים.
התחקות אחרי "סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח"
הוא המקור לכל התורות המבינות כי יש לראות את השלמות
כדי להבין את הפרט.
ממש כפי שקוהלת כתב ב"ספר הפאראדוכסים"  שלו,
כך הבינו רבים מחכמי העולם שכל דבר תלוי במשנהו
(הא בהא תליא), ה"הפכים" קשורים זה בזה
 ומשלימים זה את זה ועל כן לא ניתן להפריד בין הדברים.
השם "כלים שלובים" נבחר כדי להזכירנו את העובדה
שאין דבר עומד בפני עצמו.
 

 

 


עיצוב האתר ותחזוקתו: רפי מינץ
חזרה לתחילת הדף


   

 

 

web metrics