רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art


פתיחת תערוכה של תוויות ספרים (אקס ליבריס) * Opening of Ex Libris show

גלריה לאמנות גן שמואל 20.2.2009 the Gan Shmuel Art Gallery


 

 
 


CV and My Belief  (print) - short & not very translatable, sorry

ו

 


הפתיחה והופעה "הו! מה קשים הם חיי האמן"
Oh! How hard is the life of an artist - performance at the opening

סרטון ראשון * First movieסרטון שני * second movie

נא ראו גם - Please see also
אקס ליבריס إكس ليبريس Ex Libris

Home
Installation
Sculpture
Oil Painting

Collage

Watercolor
ExLibris
Prints
Books
Photo
Drawing
Graphic Design

Exhibition/Vita; dolce
Statement/Contact
Archive & Site Map

Critics

To full menu

 

 

 

web metrics