רפי מינץ
אמנות, הבלים, קוסמולוגיה
Rafi Műnz
Art
Nonsense
Cosmology

  My little musing about art
 Art is not deposited in the hands of "authorized" artists only.
The different arts are nothing but tools for personal expression for their creators; employing them for financial aims does not necessarily have much to do with professional or artistic criteria.
Man's
desperate question “who is listening to me?” is a quotidian phenomenon, true for every field in life, alas more emphasized in the art scene.
T
here is not much connection between acting well/beautifully/correctly and being rewarded/credited/famous for those actions.

This site includes some of my fooling around with form and color, that serve most of the time as a satisfying way to maintain joy and youth. Every folly, even an "unrewarded" one, is valid and does the job.

הגיגיי הקטנים בענייני אמנות
האמנות אינה נתונה בידי אמנים "מאושרים"
(authorized) בלבד.
האמנויות למיניהן אינן אלא כלי ביטוי לאישיותו של היוצר ולרווחתה וכל שימוש בהן למטרות מסחריות אין לו בהכרח קשר לאיכויות "מקצועיות" או אחרות המשוייכות להן.
בשאלה המציקה "מי מקשיב לי?" אנו הרי נתקלים על כל צעד ובכל שטח בחיי יומיומנו; ב"סצנת האמנות", אויה, היא מטרידה יותר.
אין קשר רב בין לעשות מעשים טובים/יפים/נכונים ולהיות מתוגמלים/מפורסמים בגינם.

באתר זה מספר שעשועים של צורה וצבע, המשמשים אותי רוב הזמן כדרך מהנה לתחזוק שמחה ונעורים; כל "שטות", גם אם אין עימה שכר, תקֵפה ועושה את העבודה.

    Back to life

חזרה לחיים

 

 

 

web metrics