רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art                  
Artist in Residence program in Moldova


 

 

This pastoral village hosted us for a whole month - note the well (left), the only means of water for every family


Left:: All-in-One self satisfying entity, center: Eco-Ego Dragon, right: the Blue Rider


The opening of the exhibition - excellent catering...

 
The local non-festive church - outside and inside
and the one for holidays and weddingsSome local beauties  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 
Charming architecture, gardening and decoration


 
some of the wells - the only water supply in the villageand the local main transportation means - the daily and festive disguise


Above: Our open-air burning site.
Please see the firing page here


1 עד 31 באוגוסט 2009: הפרס שלי השנה היה
בדמות חופשת עבודה חלומית במולדובה
במסגרת  תוכנית
Artist in Residence
 שהסתיימה בהצגת 3 מעבודותי, שביצעתי שם, במוזאון בקישינייב

My yearly prize was the Artist in Residence program in Moldova, (August 1 to Aug. 31, 2009) that culminated in an exhibition of the group of international ceramists that participated in the program, in the Chisinau Museum

Home
Installation
Sculpture
Oil Painting

Collage
Watercolor
ExLibris
Prints
Photo
Drawing
Graphic Design
Exhibition/
Vita; dolche
Statement/Contact

Archive & Site Map

Critics