רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art
אתגר 60 השניות | the 60 seconds challenge


סרט מוזר * eerie movie
תומיליו נחלץ לעזרתי בפעולה הנמרצת להכנת פס הקול של Eerie animation
שנבחר כסרט הקצר המוצלח באתר Renderyard  לחודש פברואר.
למותר לציין שהקומפוזיציה והביצוע כולו (קולות, כלי הקשה, גיטרה)
יצאו מגרונו ומתחת לאצבעותיו.
In a smashing action
Tomilio plotted, composed and executed the sound
 for Eerie animation that was chosen as February's best
at Renderyard.com

חזרה לדף "חדש"  Back to new

חדש جديد new
תערוכות Exhibitions
אקס ליבריס Ex Libris
פסלים Sculptures
אקווארלים Water
ציורי שמן Oils
צלחות Plates
קערות Bowls
אנגוב Engobe
פסח Passover
פונטים fonts
גורל مصير Fate
רישומים Drawings
אנימציה Animation
עיצוב גרפי Graphic Design
חיבור נכון right connection
חרוזים מקומיים God forbead

اﻠﺻﻓﺣة اﻠﻌﺭﺒﯾة Arabic

הביתה, הביתה *  Home, sweet home

 

 

 

web metrics