רפי מינץ - אמנות * رافي مينتس - فنّ * Rafi Műnz - Art                  


 

More pictures of Armenia


Green door


Another door


Installation


Big M


The Iranian Mosque


No shoes, please


Army memories


Corner in the market


Corner of a house

 

Terraces in a modern house


more holiness


mosque or church?


Same church

Widening of the theme plagiarism?
 
Wall


Another wall
 
Waiting

 


 


חזרה לדף Back to Armenia_1

חדש جديد new
תערוכות Exhibitions
אקס ליבריס Ex Libris
פסלים Sculptures
אקווארלים Water
ציורי שמן Oils
צלחות Plates
קערות Bowls
אנגוב Engobe
פסח Passover
פונטים fonts
גורל مصير Fate
רישומים Drawings
אנימציה Animation
עיצוב גרפי Graphic Design
חיבור נכון right connection
חרוזים מקומיים God forbead

اﻠﺻﻓﺣة اﻠﻌﺭﺒﯾة Arabic

הביתה, הביתה *  Home, sweet home

 

 

 

 

web metrics