רפי מינץ | אמנות, הבלים ||| Rafi Műnz | Art & Nonsense

חדש | אנימציה | גורל | עיצוב גרפי | מים | שמן | פסלים | צלחות | קערות | אנגוב | פסח | תערוכות | פונטים  | רישום | XLibris | נכון | חרוז |

 | new | animation | fate | graphics | water | oils | sculpt | plates | bowls | engobe | passover | exhibition | fonts | drawing | XLibris | right | verse |

  The Artists' Residence, Hertzliya - aiRoots - height 180cm , 2012 - בתערוכה "טבע הארץ צומח חי וקיים" בהרצליה

  >   rafimunz@gmail.com
Back to thumbnails    

 

 

 באיצטלה של כמיהה למסורת והיצמדות לשורשים
אנו מרשים לעצמנו לא אחת - העם היושב בציון -
לנהות אחרי עסקי אוויר ואחיזת עיניים, מצוות גויים מלומדה.
אנו שוכחים את הקשר הבסיסי של אדם לאדמה. רק עבודת האדמה היא היא המכה שורשים ולא זרים.

Under the disguise of longing for tradition and clinging to our roots
we often maintain "air businesses" and deceiving "trendy" attitudes.
We forget the basic bond between men and earth: Only cultivating the earth leads to rooting in it.

 
 

                                                                                                                                                                                                               

web metrics